بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان با حضور در مرقد شهدای شهر کوهبنان و گل افشانی قبور شهدا به مناسبت ایام ا… دهه فجر بار دیگر  با امام و شهدا تجدید میثاق نمودند.

بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان با حضور در مرقد شهدای شهر کوهبنان و گل افشانی قبور شهدا به مناسبت ایام ا… دهه فجر بار دیگر  با امام و شهدا تجدید میثاق نمودند.

IMG_6231IMG_6217 IMG_6221