مسابقات تنیس روی میز پسران نوجوان شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر با همکاری هیات تنیس روی میز در محل اکادمی تنیس روی میز برگزار و از نفرات برتر  تجلیل شد .

مسابقات تنیس روی میز پسران نوجوان شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر با همکاری هیات تنیس روی میز در محل اکادمی تنیس روی میز برگزار و از نفرات برتر  تجلیل شد .