واحد جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با همکاری اداره آموزش و پرورش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با رویکرد آموزش مشاوره ای برای دو گروه دانش آموزان پیش دانشگاهی و جوانان با حضور دکتر منصور قربانی کوهبنانی نمود

 

واحد جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  با همکاری اداره آموزش و پرورش   اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  با رویکرد آموزش مشاوره ای برای دو  گروه دانش آموزان پیش دانشگاهی و جوانان  با حضور دکتر منصور  قربانی کوهبنانی نمود

این کارگاه آموزشی با هدف آگاه‌ سازی،  مشاوره جهت آماده سازی جوانان  جویای ورود به بازار کار و  ایجاد تعامل بین افراد موفق به ویژه جوانان موفق کوهبنانی  در محل سالن اجتماعات شهید مطهری شهرستان برگزار شد

در طول برگزاری  این کارگاه  جوانان پرسش ها و نقطه نظرات خود در مورد موضوعات  مورد بحث را بیان نمودند و مقرر گردید دکتر منصور قربانی کوهبنانی به صورت ماهانه در مرکز مشاوره آموزش و پرورش جهت مشاوره تحصیلی و شغلی ویژه دانش آموزان و جوانان در شهرستان کوهبنان حضور یابند

Picture 083 Picture 056Picture 064

Picture 071