بانوان ورزشکار کوهبنان در مسابقات آمادگی جسمانی استان کرمان شرکت کردند و طی رقابت تنگاتنگ ،خانم ربابه پورمیرزایی در رده سنی ۳۰ تا۳۹ سال، مقام سوم استانی را کسب کرد.  

بانوان ورزشکار کوهبنان در مسابقات آمادگی جسمانی استان کرمان شرکت کردند و طی رقابت تنگاتنگ ،خانم ربابه پورمیرزایی در رده سنی ۳۰ تا۳۹ سال، مقام سوم استانی را کسب کرد.

 

img_20161230_203446 img_20161230_203442 img_20161230_203448