جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه جوانان و با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار محترم، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان و سایر اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد

جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان کوهبنان  با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه جوانان و با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار محترم، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان  و سایر اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد

در این جلسه جعفری نژاد دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن خیر مقدم به مدعوین و بیان اهداف و موضوع جلسه از مدعوین خواست نظرات و برنامه های خود را جهت برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح نمایند در پایان این جلسه سایر روسای ادارت و نهادها برنامه ها و نظرات خود را در رابطه با  برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ارائه نمودند و به تشریح اقدامات مورد نظر خود در این حوزه  پرداختند و با تبادل نظر  اعضاء مهم ترین  مصوبات مورد توافق قرار گرفت

  • مصوب شد سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص آسیب های فضای مجازی، جهت هماهنگی با مسئولین و سخنرانان هیات های مذهبی در ایام محرم و صفر اقدام نماید.
  • مصوب شد طراحی و اجرای دوره های آموزشی ویژه جوانان و والدین توسط اداره آموزش و پرورش پیگیری شود.
  • مصوب شد کارگاه های آموزشی در خصوص پیشگیری از آسیب های فضای مجازی با همکاری شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهزیستی برگزار گردد
  • مصوب شد همایش پیشگیری از آسیب های فضای مجازی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور ویژه دانشجویان برگزار گردد.
  • مصوب شد کمیته تخصصی فضای مجازی با همکاری فرمانداری تشکیل گردد.
  • img_1585img_1581img_1613