شهرستان کوهبنان با کاروان ۱۴ نفره در جشنواره کشوری بازی های بومی محلی که میزبانی شهرستان رفسنجان به مدت ۳ روز برگزار گردید  شرکت نموده و پس از ۳ روز رقابت با استان های برتر کشور تیم طناب کشی شهرستان کوهبنان در جایگاه سوم کشوری قرار  گرفت،جعفری نژاد مسئول هیات ورزش روستایی و بازی های […]

شهرستان کوهبنان با کاروان ۱۴ نفره در جشنواره کشوری بازی های بومی محلی که میزبانی شهرستان رفسنجان به مدت ۳ روز برگزار گردید  شرکت نموده و پس از ۳ روز رقابت با استان های برتر کشور تیم طناب کشی شهرستان کوهبنان در جایگاه سوم کشوری قرار  گرفت،جعفری نژاد مسئول هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان گفت : تعداد ۷ نفر بانوان در رشته های ماچلوس، هفت سنگ،جمع اوری پسته خندان و مچ اندازی و تعداد هفت نفر اقایان در رشته های طناب کشی ، کشتی کویری و حمل کیسه پسته به این جشن واره اعزام شده و ورزش کاران اعزامی در اکثریت رشته های ورزشی خوش درخشیدند اما در پایان رشته ی طناب کشی موفق کسب مقام سوم کشوری شد.

img_5323 img_5330-copy img_5333-copy img_5345-copy img_5350 img_5386 img_5391