در دومین روز از هفته تربیت بدنی با همکاری اداره ورزش و جوانان و کارشناسی مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی آموزش و پروش شهرستان کوهبنان، کارگاه آموزشی پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در محل خوابگاه فجر برگزار شد و با دعوت از کارشناس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان، جلسه آموزشی برگزار و در پایان جلسه پرسش و پاسخ اولیاء با کارشناس مربوطه بصورت کارگاهی انجام شد

در دومین روز از هفته تربیت بدنی با همکاری اداره ورزش و جوانان و کارشناسی مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی آموزش و پروش شهرستان کوهبنان، کارگاه آموزشی پیشگیری  و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در محل خوابگاه فجر برگزار شد و با دعوت از کارشناس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان، جلسه آموزشی برگزار و در پایان جلسه پرسش و پاسخ اولیاء با کارشناس مربوطه بصورت کارگاهی انجام شد

img_1010img_1022img_1005