سالروز ازاد سازی خرمشهر در محل سالن ورزشی رهبری اغاز و در پایان تیم ….

مسابقات فوتسال چهار جانبه فتح خرمشهر به همت کمیته فوتسال هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان از روز سوم خرداد سالروز ازاد سازی خرمشهر در محل سالن ورزشی رهبری اغاز و در پایان تیم های اموزش و پرورش،مرکز بهداشت و ناحیه مقاومت بسیج مقام اول تا سوم را از ان خود کردند.

IMG_5367 IMG_5368 IMG_5374