در این کارگاه که با استقبال  دختران جوان مواجه شد، در راستای ارتقای سلامت روان…

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی قبل از ازدواج ویژه دختران جوان در شهرستان کوهبنان برگزار گردید

در این کارگاه که با استقبال  دختران جوان مواجه شد، در راستای ارتقای سلامت روان و افزایش آگاهی دختران  در رابطه با مهارت های زندگی قبل از ازدواج مباحث مختلف مرتبط با حوزه انتخاب همسر و ازدواج از سوی مدرس کارگاه خانم دکتر صالحی نیا  به بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان در کارگاه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در مورد دوران زندگی قبل از ازدواج پرداختند

IMG_3899 IMG_3907IMG_3905