به  گزارش دبیر هیئت جودو شهرستان کوهبنان کلاس های جودوویژه بانوان راه اندازی شد که بانوان می توانند در این کلاس شرکت کنند و برای اطلاعات بیشتر به اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان مراجعه کنند.   ساعات کلاسی شنبه و چهارشنبه هرهفته ساعات ۴:۳۰الی۵:۳۰عصر    

به  گزارش دبیر هیئت جودو شهرستان کوهبنان کلاس های جودوویژه بانوان راه اندازی شد که بانوان می توانند در این کلاس شرکت کنند و برای اطلاعات بیشتر به اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان مراجعه کنند.

 

ساعات کلاسی شنبه و چهارشنبه هرهفته ساعات ۴:۳۰الی۵:۳۰عصر۳