تیم جودو شهرستان کوهبنان که متشکل از جودوکاران کوهبنان به مربیگری محمدجواد اکبری و جودوکاران بخش کیانشهر به مربیگری هادی عربپوردر مسابقات جودو نونهالان قهرمانی استان شرکت نموده که تعداد ۶ نفر از جودوکاران به مقامات نایب قهرمانی ومقام سوم مسابقات نایل گردیده اند. پس از بازگشت جودوکاران از مسابقات طی مراسمی احکام قهرمانی و […]

تیم جودو شهرستان کوهبنان که متشکل از جودوکاران کوهبنان به مربیگری محمدجواد اکبری و جودوکاران بخش کیانشهر به مربیگری هادی عربپوردر مسابقات جودو نونهالان قهرمانی استان شرکت نموده که تعداد ۶ نفر از جودوکاران به مقامات نایب قهرمانی ومقام سوم مسابقات نایل گردیده اند. پس از بازگشت جودوکاران از مسابقات طی مراسمی احکام قهرمانی و هدایایی توسط منصور جعفری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان به برندگان اهداء گردید.