شهرداری کوهبنان به عنوان اسپانسر اول تیم فوتسال نوجوانان باشگاه ستاره های کوهبنان در مسابقات جام هفته دفاع مقدس مشخص گردید.پس از رایزنی سرپرست باشگاه با آقای مهندس محسنی شهردار ورزشی و محترم شهرستان کوهبنان مقرر گردید تیم های فوتسال نوجوانان باشگاه ستاره های کوهبنان در مسابقات جام هفته دفاع مقدس با نام ستاره های […]

شهرداری کوهبنان به عنوان اسپانسر اول تیم فوتسال نوجوانان باشگاه ستاره های کوهبنان در مسابقات جام هفته دفاع مقدس مشخص گردید.پس از رایزنی سرپرست باشگاه با آقای مهندس محسنی شهردار ورزشی و محترم شهرستان کوهبنان مقرر گردید تیم های فوتسال نوجوانان باشگاه ستاره های کوهبنان در مسابقات جام هفته دفاع مقدس با نام ستاره های شهرداری کوهبنان شرکت نمایند.جا دارد از مساعدت و لطف جناب آقای شهردار که منشاء خیر وبرکات بوده اند صمیمانه تشکر کنیم ان شاء الله با کسب مقام اولی این مسابقات

ستاره های شهرداری کوهبنان