?نتایج مسابقات فوتسال معادن زغالسنگ شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: معدن اصلی(۲) معدن هشونی(۷) ⚽️دیدار دوم: معدن هشونی غربی(۵) معدن۱۲_۱۴(۳) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

?نتایج مسابقات فوتسال معادن زغالسنگ شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:
معدن اصلی(۲)
معدن هشونی(۷)

⚽️دیدار دوم:
معدن هشونی غربی(۵)
معدن۱۲_۱۴(۳)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان