?نتایج هفتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️بهزیستی(۳) ?️اپوروار(۲) ⚽️دیدار دوم: ?️شهداغدیر(۶) ?️معدن ۱۲-۱۴(۴) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج هفتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️بهزیستی(۳)
?️اپوروار(۲)

⚽️دیدار دوم:

?️شهداغدیر(۶)
?️معدن ۱۲-۱۴(۴)


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان