?نتایج نهمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️جهان اسپرت(۳) ?️مسجد جامع(۲) ⚽️دیدار دوم: ?️برناپنجره(۳) ?️شهدابساب(۰) ?بازی دوم به دلیل عدم حضور تیم شهدا بساب نتیجه ۳بر۰به سود تیم برنا پنجره اعلام گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج نهمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️جهان اسپرت(۳)
?️مسجد جامع(۲)

⚽️دیدار دوم:

?️برناپنجره(۳)
?️شهدابساب(۰)

?بازی دوم به دلیل عدم حضور تیم شهدا بساب نتیجه ۳بر۰به سود تیم برنا پنجره اعلام گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان