?نتایج ششمین شب  مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم  رمضان با ورزش   ⚽️دیدار اول:   ?️جهان اسپرت(۷) ?️شهداغدیر(۱)   ⚽️دیدار دوم:   ?️اپوروار(۶) ?️شهدابساب(۳)   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج ششمین شب  مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم  رمضان با ورزش

 

⚽️دیدار اول:

 

?️جهان اسپرت(۷)

?️شهداغدیر(۱)

 

⚽️دیدار دوم:

 

?️اپوروار(۶)

?️شهدابساب(۳)

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان