?نتایج شب چهارم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️برنا پنجره (۲) ?️اپوروار(۱) ⚽️دیدار دوم: ?️مسجدجامع(۵) ?️شهداغدیر(۴) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج شب چهارم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️برنا پنجره (۲)
?️اپوروار(۱)

⚽️دیدار دوم:

?️مسجدجامع(۵)
?️شهداغدیر(۴)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان