?کوهروی هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل تنگل درب هود باهمکاری هیات کوهنوردی برگزار شد.   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کوهروی هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل تنگل درب هود باهمکاری هیات کوهنوردی برگزار شد.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان