?همایش کوهپیمایی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری هیات ورزش همگانی درمحل کوه خانقاه برگزار شد ودر پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش کوهپیمایی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری هیات ورزش همگانی درمحل کوه خانقاه برگزار شد ودر پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان