?همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. این همایش درروز جمعه ۳ آبان ماه با استقبال بسیار خوب دختران برگزار ودر پایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.

این همایش درروز جمعه ۳ آبان ماه با استقبال بسیار خوب دختران برگزار ودر پایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان