?همایش دوچرخه سواری پدربزرگ های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سالمندان وهفته دفاع مقدس برگزار شد. دراین همایش ودوچرخه سواران مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر کوهبنان را رکاب زدند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش دوچرخه سواری پدربزرگ های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سالمندان وهفته دفاع مقدس برگزار شد.

دراین همایش ودوچرخه سواران مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر کوهبنان را رکاب زدند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان