?همایش دوچرخه سواری نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان برگزار وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد دراین همایش دوچرخه سواران نوجوان مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر کوهبنان را رکاب زده ودرپایان به شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

?همایش دوچرخه سواری نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان برگزار وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد

دراین همایش دوچرخه سواران نوجوان مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر کوهبنان را رکاب زده ودرپایان به شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان