?مسابقات دارت کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه وقف برگزارشد. این مسابقات درمحل امامزاده سید سلیمان(ع) برگزار ودر پایان آقایان: ?️سید محمدرضا حسینی از آموزش وپرورش ?️سهرابی از نیروی انتظامی ?️وسید محسن روح الامینی از مرکز بهداشت مقام اول تا سوم راازآن خود کردند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات دارت کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه وقف برگزارشد.

این مسابقات درمحل امامزاده سید سلیمان(ع) برگزار ودر پایان آقایان:

?️سید محمدرضا حسینی از آموزش وپرورش
?️سهرابی از نیروی انتظامی
?️وسید محسن روح الامینی از مرکز بهداشت

مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان