?قهرمانان مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان جام ۱۳ آبان مشخص شدند. مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد که در دوره سنی نونهالان و نوجوانان وبا شرکت ۸تیم آغاز شده بود با قهرمانی تیم کوثر در رده نونهالان وتیم شهدا دررده نوجوانان به پایان رسید. باتشکراز سرکار خانم احمدی مربی خوب وزحمتکش ورزش بخش طغرالجرد […]

?قهرمانان مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان جام ۱۳ آبان مشخص شدند.

مسابقات فوتسال دختران بخش طغرالجرد که در دوره سنی نونهالان و نوجوانان وبا شرکت ۸تیم آغاز شده بود با قهرمانی تیم کوثر در رده نونهالان وتیم شهدا دررده نوجوانان به پایان رسید.

باتشکراز سرکار خانم احمدی مربی خوب وزحمتکش ورزش بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان