?دیداردوستانه تیم فوتسال دهستان جور و جهان اسپرت شهرستان کوهبنان برگزار شد. این دیدارکه بمناسبت هفته پدافند غیر عامل به صورت رفت وبرگشتی برگزار می شودو دربازی رفت دوتیم به نتیجه ۴بر۴ رضایت دادند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?دیداردوستانه تیم فوتسال دهستان جور و جهان اسپرت شهرستان کوهبنان برگزار شد.

این دیدارکه بمناسبت هفته پدافند غیر عامل به صورت رفت وبرگشتی برگزار می شودو دربازی رفت دوتیم به نتیجه ۴بر۴ رضایت دادند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان