?جلسه هیئت جودو شهرستان کوهبنان جهت برنامه ریزی کلاس های جودو در سال تحصیلی جدید برگزارشد.     قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان گفت:این هیئت قصد دارد درسال تحصیلی جدید بابرنامه های ورزشی متنوع ازبین دانش آموزان علاقمند به این رشته ورزشکارانی را جذب نماید تادرمسابقات استانی در تمامی سنین تیم های مختلفی حضور […]

?جلسه هیئت جودو شهرستان کوهبنان جهت برنامه ریزی کلاس های جودو در سال تحصیلی جدید برگزارشد.

 

 

قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان گفت:این هیئت قصد دارد درسال تحصیلی جدید بابرنامه های ورزشی متنوع ازبین دانش آموزان علاقمند به این رشته ورزشکارانی را جذب نماید تادرمسابقات استانی در تمامی سنین تیم های مختلفی حضور داشته و شرکت نمایند.

 

قاسمی افزود:این هیئت در دوبخش آقایان و بانوان مربی های باتجربه و خوبی را در اختیار دارد که این مهم باعث شکوفایی وپیشرفت این رشته حتی درسطح کشوری شده است.

 

وی یادآور شد:ورزشکاران علاقه مند به این رشته ورزشی می توانند با مراجعه به دفتر این هیئت واقع در اداره ورزش وجوانان جهت ثبت نام اقدام نموده وما ازورزشکاران در تمامی رده ها استقبال نموده و حمایت می کنیم.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان