?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: مدارس عاری ازخطر ویژه نوجوانان هنرستان فنی امام (ره) شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل این آموزشگاه […]

?برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان کوهبنان

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: مدارس عاری ازخطر ویژه نوجوانان هنرستان فنی امام (ره) شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل وروز دانش آموز با حضور دکتر کریم زاده وبا همکاری فرهنگی بسیج شهرستان در محل این آموزشگاه برگزار شد.

?کارشناسی تربیت بدنی،سلامت و مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان