?اعزام ورزشکاران بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مسابقات کشوری اقای امیرحسین صادق زاده دونده ۵۰۰۰متر استقامتی که در مرحله استانی به مقام اول وخانم زهرا رشیدی دررشته هفت سنگ مهارتی در مرحله استانی مقام سوم را بدست آورده بودند برای شرکت در مسابقات کشوری بازی های بومی محلی که در شهرستان بجنورد برگزار […]

?اعزام ورزشکاران بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مسابقات کشوری

اقای امیرحسین صادق زاده دونده ۵۰۰۰متر استقامتی که در مرحله استانی به مقام اول وخانم زهرا رشیدی دررشته هفت سنگ مهارتی در مرحله استانی مقام سوم را بدست آورده بودند برای شرکت در مسابقات کشوری بازی های بومی محلی که در شهرستان بجنورد برگزار می شود دعوت شدند.

ضمن آرزوی موفقیت برای این دو ورزشکاراززحمات مربیان این ورزشکاران آقای مهدی قنبری وسرکار خانم احمدی تجلیل می نمائیم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان