شورای ورزش شهرستان با حضور مسئولین ادارات مرتبط با ورزش, مسئولین هیات های ورزشی وتعدادی از دبیران ,ن…

شورای ورزش شهرستان با حضور مسئولین ادارات مرتبط با ورزش, مسئولین هیات های ورزشی وتعدادی از دبیران ,نائب رئیسان و مربیان در محل سالن اجتماعات فرمانداری با ریاست فرماندار به عنوان رئیس شورای ورزش شهرستان تشکیل شد و مدعوین در جلسه پیرامون موضوعات ذیل بحث وتبادل نظرو تصمیم گیری نمودند.
مراسم تکریم رمضان با ورزش با شرکت ورزشکاران
آماده سازی تیم های ورزشی جهت شرکت در المپیاد کرمانیان
برنامه های اندیشیده شده در راستای غنی سازی اوقات فراغت با ورزش
برنامه ریزی جهت حضور فعال کارکنان ادارات در برنامه های ورزشی شهرستان
برنامه ریزی مسابقات ورزشی با شعار مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته ی مبارزه با مواد مخدر

 

IMG-20160618-WA0003

IMG-20160618-WA0004

IMG-20160618-WA0005

IMG-20160618-WA0006