♦️همایش کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزارشدودرپایان با صبحانه گرم از شرکت کنندگان پذیرایی گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

♦️همایش کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزارشدودرپایان با صبحانه گرم از شرکت کنندگان پذیرایی گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان