♦️دعوت فوتبالیست کوهبنانی به اردوی تیم منتخب فوتبال استان جهت شرکت درمسابقات کشوری محسن مرکزی فوتبالیست جوان شهرستان کوهبنان به اردوی تیم منتخب فوتبال دانش آموزان استان جهت حضور درمسابقات کشوری که درشهرستان رفسنجان برگزار می شود دعوت شد ، آرزوی موفقیت برای این جوان مستعد وتیم فوتبال استان در رقابت های کشوری را داریم. […]

♦️دعوت فوتبالیست کوهبنانی به اردوی تیم منتخب فوتبال استان جهت شرکت درمسابقات کشوری

محسن مرکزی فوتبالیست جوان شهرستان کوهبنان به اردوی تیم منتخب فوتبال دانش آموزان استان جهت حضور درمسابقات کشوری که درشهرستان رفسنجان برگزار می شود دعوت شد ، آرزوی موفقیت برای این جوان مستعد وتیم فوتبال استان در رقابت های کشوری را داریم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان?