یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان دوشنبه مورخ  ۲۹/۱۰/۹۹ باتشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقای جعفری ریاست محترم هیئت روستایی اداره آموزش و پرورش و سرکار خانم قربانی مهدی زاده و ادیش کارشناسان ارزیاب و سرکار خانم میرحسینی مدیر مدرسه رسالت ( روابط […]

یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان دوشنبه مورخ  ۲۹/۱۰/۹۹ باتشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقای جعفری ریاست محترم هیئت روستایی اداره آموزش و پرورش و سرکار خانم قربانی مهدی زاده و ادیش کارشناسان ارزیاب و سرکار خانم میرحسینی مدیر مدرسه رسالت ( روابط اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی