?گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دختران به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار گردید.   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دختران به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار گردید.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان