دیدار فرماندار محترم شهرستان کوهبنان جناب آقای توکلی ،ریاست محترم اداره ورزش وجوانان آقای کارگر ،ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ، ریاست هیات همگانی آقای سیف الهی ومسیول امورورزش بانوان خانم آدیش با بانوان رشته،ایروبیک، پیلاتس و تی آرایکس وتجلیل از بانوان برتر در این رشته توسط مسئولین وبیان پیشنهادات جهت گسترش ورزش بانوان […]

دیدار فرماندار محترم شهرستان کوهبنان جناب آقای توکلی ،ریاست محترم اداره ورزش وجوانان آقای کارگر ،ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ، ریاست هیات همگانی آقای سیف الهی ومسیول امورورزش بانوان خانم آدیش با بانوان رشته،ایروبیک، پیلاتس و تی آرایکس وتجلیل از بانوان برتر در این رشته توسط مسئولین وبیان پیشنهادات جهت گسترش ورزش بانوان در خانه جودو برگزار گردید.