به مناسبت هفته جوان در شهرستان کوهبنان ۱۸ برنامه فرهنگی و ورزشی برگزار شد