?کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل کوه سرخ برگزار گردید.   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل کوه سرخ برگزار گردید.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان