از سری برنامه های عیدانه ۱۴۰۰ هیئت هندبال شهرستان کوهبنان: 🔸 کوهپیمایی دختران هندبالیست همزمان با ششمین روز از فصل بهار 🔹همزمان با ششمین روز از فروردین ماه ۱۴۰۰، برنامه کوهپیمایی دختران هندبالیست در کوه قلعه دختر انجام شد. 🔹روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کوهبنان

از سری برنامه های عیدانه ۱۴۰۰ هیئت هندبال شهرستان کوهبنان:
🔸 کوهپیمایی دختران هندبالیست همزمان با ششمین روز از فصل بهار
🔹همزمان با ششمین روز از فروردین ماه ۱۴۰۰، برنامه کوهپیمایی دختران هندبالیست در کوه قلعه دختر انجام شد.
🔹روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کوهبنان