اولین جلسه کمیته سلامت شهرستان کوهبنان در سال ۹۵ با مو…

اولین جلسه کمیته سلامت شهرستان کوهبنان در سال ۹۵ با موضوع برنامه ریزی هفته سلامت در سالن کنفرانس اداره اموزش و پرورش برگزار شد و با توجه به شعار هفته سلامت (غلبه بردیابت با تحرک و تغذیه سالم)تصمیماتی در این دو زمینه توسط مربیان تربیت بدنی و مراقبین سلامت شهرستان گرفته شد.

IMG_1023 IMG_1029 IMG_1048 IMG_1057