کلاس آموزشی استاژ جودو در خانه جودو شهرستان کوهبنان با حضور استاد غلامرضا روح الهی دان ۶ جودو به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مدت یک روز برگزار شد. این کلاس در راستای ارتقاء سطح آموزش جودوکاران شهرستان برگزار گردید. روابط عمومی هیئت جودو شهرستان کوهبنان

کلاس آموزشی استاژ جودو در خانه جودو شهرستان کوهبنان با حضور استاد غلامرضا روح الهی دان ۶ جودو به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مدت یک روز برگزار شد. این کلاس در راستای ارتقاء سطح آموزش جودوکاران شهرستان برگزار گردید.

روابط عمومی هیئت جودو شهرستان کوهبنان