کلاس آموزشی استاژ کاراته دختران شهرستان کوهبنان برگزار شد‌. این کلاس با حضور استاد پرویزی از کرمان جهت آمادگی بانوان کاراته کارشهرستان جهت حضور درمسابقات استانی برگزار شد. سرکار خانم اکبری مربی بانوان کاراته کارشهرستان گفت قراراست این کلاس هر ماه یکبار برگزار شود تا بانوان کاراته کاربتوانند به آمادگی لازم رسیده ودرپایان هر استاژنسبت […]

کلاس آموزشی استاژ کاراته دختران شهرستان کوهبنان برگزار شد‌.

این کلاس با حضور استاد پرویزی از کرمان جهت آمادگی بانوان کاراته کارشهرستان جهت حضور درمسابقات استانی برگزار شد.

سرکار خانم اکبری مربی بانوان کاراته کارشهرستان گفت قراراست این کلاس هر ماه یکبار برگزار شود تا بانوان کاراته کاربتوانند به آمادگی لازم رسیده ودرپایان هر استاژنسبت به آمادگی خود کمربند دریافت نمایند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان