کسب ۳مدال طلا ،۳مدال نقره و۳مدال برنز حاصل کارکونگ فو کاران شهرستان کوهبنان در مسابقات دوستانه زرند سمانه ایزدی مدال طلا? فاطمه رهجو مدال طلا? وجیهه ایزدی مدال طلا? فرزانه محمدی مدال نقره? فاطمه غزوی مدال نقره? رقیه اکبری مدال نقره? حدیث اکبری مدال برنز? آتنا اکبری مدال برنز? نازنین فاطمه رهجو مدال برنز? *ضمن […]

کسب ۳مدال طلا ،۳مدال نقره و۳مدال برنز حاصل کارکونگ فو کاران شهرستان کوهبنان در مسابقات دوستانه زرند

سمانه ایزدی مدال طلا?
فاطمه رهجو مدال طلا?
وجیهه ایزدی مدال طلا?

فرزانه محمدی مدال نقره?
فاطمه غزوی مدال نقره?
رقیه اکبری مدال نقره?

حدیث اکبری مدال برنز?
آتنا اکبری مدال برنز?
نازنین فاطمه رهجو مدال برنز?

*ضمن تجلیل از زحمات خانم روح الامینی آرزوی موفقیت وسربلندی برای تمامی کونگ فو کاران عزیز شهرستان کوهبنان داریم*

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*