افتخاری دیگر برای بانوان کیک بوکسینگ شهرستان کوهبنان 🥇کسب مقام قهرمانی فاطمه محمدحسنی در مسابقات کاپ طلای استان را به تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان کوهبنان تبریک عرض میکنیم🥇 تشکر از خانم روح الامینی مربی کیک بوکسینگ شهرستان روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

افتخاری دیگر برای بانوان کیک بوکسینگ شهرستان کوهبنان 🥇کسب مقام قهرمانی فاطمه محمدحسنی در مسابقات کاپ طلای استان را به تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان کوهبنان تبریک عرض میکنیم🥇 تشکر از خانم روح الامینی مربی کیک بوکسینگ شهرستان روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان کوهبنان