کسب مقام سومی استان توسط اسکیت باز کوهبنانی از سه نفری که به مسابقه اینستاگرامی و به مرحله نهایی ورزش در خانه با در استان  راه یافتند. خانم 《آتنا اکبری》در رشته اسکیت از شهرستان کوهبنان با کسب ۲۰۳ رای به مقام سوم دست یافت. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان    

کسب مقام سومی استان توسط اسکیت باز کوهبنانی

از سه نفری که به مسابقه اینستاگرامی و به مرحله نهایی ورزش در خانه با در استان  راه یافتند.

خانم 《آتنا اکبری》در رشته اسکیت از شهرستان کوهبنان با کسب ۲۰۳ رای به مقام سوم دست یافت.

🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 

کسب مقام سومی استان توسط اسکیت باز کوهبنانی

کسب مقام سومی استان توسط اسکیت باز کوهبنانی

 

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : هیئت ورزش های همگانی