*کسب مقام اول مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان استان کرمان توسط دانش آموز ورزشکار شهرستان کوهبنان*   آقای امیرحسین صادقی که در مسابقات دوصحرانوردی دانش آموزان استان شرکت کرده بودمقام اول این مسابقات را ازآن خود کرد وضمن راهیابی به مسابقات کشوری موفق شد مجوز ورود به ابرماراتن کویر ایران و  نشان ماراتن کویر راهم کسب […]

*کسب مقام اول مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان استان کرمان توسط دانش آموز ورزشکار شهرستان کوهبنان*

 

آقای امیرحسین صادقی که در مسابقات دوصحرانوردی دانش آموزان استان شرکت کرده بودمقام اول این مسابقات را ازآن خود کرد

وضمن راهیابی به مسابقات کشوری موفق شد مجوز ورود به ابرماراتن کویر ایران و  نشان ماراتن کویر راهم کسب نماید

 

این نشان ومجوز ورود به تورنومت  به ارزش مادی ۱۰۰میلیون ریال بوده وفقط به مقام اول اعطا شد

 

کسب این مقام های ارزشمندرابه جامعه ورزش شهرستان کوهبنان صمیمانه تبریک میگوییم.

 

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان وروابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان