?کسب مدال نقره مسابقات پرورش اندام انتخابی کشوری توسط ورزشکار کوهبنانی ابراهیم دانشی ورزشکار بدنساز وپرورش اندام کوهبنانی در مسابقات انتخابی کشوری در رشته بادیکلاسیک به عنوان دوم این مسابقات دست یافت وبه مدال نقره رسید. ضمن تبریک این مقام ارزشمند به جامعه ورزش شهرستان کوهبنان برای این ورزشکار عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. […]

?کسب مدال نقره مسابقات پرورش اندام انتخابی کشوری توسط ورزشکار کوهبنانی

ابراهیم دانشی ورزشکار بدنساز وپرورش اندام کوهبنانی در مسابقات انتخابی کشوری در رشته بادیکلاسیک به عنوان دوم این مسابقات دست یافت وبه مدال نقره رسید.

ضمن تبریک این مقام ارزشمند به جامعه ورزش شهرستان کوهبنان برای این ورزشکار عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان