کسب رتبه برتر هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان دراستان وتشکراز زحمات اقای منصورجعفری نژاد ریاست محترم هیات ،سرکارخانم معصومه ادیش نائب رئیس هیات ،محمودحسین زاده دبیر هیات وعلیرضا سیف الهی خزانه دار هیات شهرستان

کسب رتبه برتر هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان دراستان وتشکراز زحمات اقای منصورجعفری نژاد ریاست محترم هیات ،سرکارخانم معصومه ادیش نائب رئیس هیات ،محمودحسین زاده دبیر هیات وعلیرضا سیف الهی خزانه دار هیات شهرستان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان