در این نشست از سرکارخانم آدیش جهت کسب رتبه برتر استانی در بخش مسابقات داخلی ، کسب مقام دوم در بخش همگانی وکسب مقام سوم در بخش مستندات و مقام سوم در بخش روستایی توسط مدیر کل محترم جناب آقای پاریزی ومسئول امور ورزش بانوان استان کرمان سرکارخانم ریاحی تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره […]

در این نشست از سرکارخانم آدیش جهت کسب رتبه برتر استانی در بخش مسابقات داخلی ، کسب مقام دوم در بخش همگانی وکسب مقام سوم در بخش مستندات و مقام سوم در بخش روستایی توسط مدیر کل محترم جناب آقای پاریزی ومسئول امور ورزش بانوان استان کرمان سرکارخانم ریاحی تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸