در جلسه ای که با حضور سرپرستان و مسئولین ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان و مسئولین هیئت های ورزشی استان در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد از شهرستانهای برتر طرح تابستانه با ورزش تجلیل شد. شهرستان کوهبنان نیز در بین ۶ شهرستان برتر استان قرار گرفت و […]

در جلسه ای که با حضور سرپرستان و مسئولین ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان و مسئولین هیئت های ورزشی استان در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد از شهرستانهای برتر طرح تابستانه با ورزش تجلیل شد.

شهرستان کوهبنان نیز در بین ۶ شهرستان برتر استان قرار گرفت و استان کرمان نیز در طرح تابستانه با ورزش در کشور توانست در بین ۶ استان برتر کشور قرار گرفته و لوح تقدیر دریافت نماید.

جا دارد از زحمات تمامی مربیان و هیئت های ورزشی کوهبنان که در برگزاری طرح تابستانه با ورزش با اداره ورزش و جوانان همکاری نمودند تقدیر نماییم.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان