کارگاه مشاوره بانوان با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و همکاری اداره سازمان تبلیغات اسلامی با هدف افزایش سطح بینش و آگاهی بانوان و دختران جوان در زمینه تحکیم بنیان خانواده، آسیب‌های اجتماعی و مسایل ازدواج  در محل بوستان بانوی مهر  برگزار شد    

کارگاه مشاوره بانوان با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و همکاری اداره سازمان تبلیغات اسلامی با هدف افزایش سطح بینش و آگاهی بانوان و دختران جوان در زمینه تحکیم بنیان خانواده، آسیب‌های اجتماعی و مسایل ازدواج  در محل بوستان بانوی مهر  برگزار شد

IMG_6309 IMG_6311