?کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان